προφίλ :
εξοπλισμός :
ΑΡΜΑΣΤΑΛ :
τεχνική γωνιά :
πιστοποιητικά ποιότητας :
χρήσιμοι σύνδεσμοι :
σημαντικά έργα :
συνεργάτες :
επικοινωνία :

αρχική :


 Κάμψη χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος-απαιτήσεις
ΕΚΩΣ
Η επιτρεπόμενη ελάχιστη διάμετρος D καμπύλωσης ράβδων, αγκύστρων (ημικυκλικών ή ορθογωνικών), αναβολέων, κλπ., δίνεται από τον πίνακα 17.1:
 
 
 

Copyright © 2004 - 2005. Developed & Hosted by IΤΒοx - Internet Services.