προφίλ :
εξοπλισμός :
ΑΡΜΑΣΤΑΛ :
τεχνική γωνιά :
πιστοποιητικά ποιότητας :
χρήσιμοι σύνδεσμοι :
σημαντικά έργα :
συνεργάτες :
επικοινωνία :
H εταιρία ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1978, έχει έδρα τον Δήμο Καρδίτσας του Νομού Καρδίτσας και το βασικό της αντικείμενο είναι η εμπορία, διαμόρφωση και τοποθέτηση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Δραστηριοποιείται στην ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως ιδιωτικών και δημοσίων έργων σε αυτόν τον τομέα, στον ευρύτερο χώρο της Θεσσαλίας.

Η κατάλληλη δομή και οργάνωση της εταιρείας, το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός, μαζί με την συσσωρευμένη τεχνογνωσία, εξασφαλίζουν την ανάληψη και επιτυχή εκτέλεση και ολοκλήρωση, μεγάλης κλίμακας τεχνικών έργων, ακόμη και αυτών με τις πιο ειδικές απαιτήσεις.

» English Version «  » Greek Version «

Copyright © 2004 - 2005. Developed & Hosted by IΤΒοx - Internet Services.