προφίλ :
εξοπλισμός :
ΑΡΜΑΣΤΑΛ :
τεχνική γωνιά :
πιστοποιητικά ποιότητας :
χρήσιμοι σύνδεσμοι :
σημαντικά έργα :
συνεργάτες :
επικοινωνία :

αρχική :


 πιστοποιητικά ποιότητας


Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008

Πιστοποιητικά συμμόρφωσης προϊόντος για τους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος όλων των μορφών, από ελληνικές βιομηχανίες, από τον ΕΛΟΤ (ΣΙΔΕΝΟΡ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ)

Πιστοποιημένες διαδικασίες συγκόλλησης και πιστοποιημένοι συγκολλητές από την ΕΒΕΤΑΜ (ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ1, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ2)


Copyright © 2004 - 2005. Developed & Hosted by IΤΒοx - Internet Services.