προφίλ :
εξοπλισμός :
ΑΡΜΑΣΤΑΛ :
τεχνική γωνιά :
πιστοποιητικά ποιότητας :
χρήσιμοι σύνδεσμοι :
σημαντικά έργα :
συνεργάτες :
επικοινωνία :

αρχική :


 ΑΡΜΑΣΤΑΛ
Η εταιρία ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.Β.Ε. είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη λύσεων που αφορούν τις νέες αντισεισμικές τεχνολογίες, με κύριο άξονα την αποτελεσματική προστασία των κατασκευών από τους σεισμούς.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ
Η χώρα μας έχει το αρνητικό προνόμιο της έντονης σεισμικής δραστηριότητας. Κάθε κτίριο στην διάρκεια της ζωής του θα δοκιμαστεί από τουλάχιστον ένα μεγάλο σεισμό.

Είναι λογικό, ο μηχανικός να σχεδιάζει με βάση ακριβώς αυτό το δεδομένο, παίρνοντας υπόψη την δυσμενέστερη αυτή περίπτωση. Η μακρόχρονη εμπειρία των πολιτικών μηχανικών στη χώρα μας, έχει σαν αποτέλεσμα μελέτες υψηλού επιπέδου. Επίσης, η βιομηχανία, παράγει και διαθέτει πλέον χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος, που συμμορφώνονται με τις νέες αντισεισμικές προδιαγραφές.

Ωστόσο, η μεγάλη αβεβαιότητα σχετίζεται πάντοτε με την ποιότητα της διαμόρφωσης του οπλισμού και ιδιαίτερα σε ότι αφορά την κατασκευή των συνδετήρων. Είναι γνωστό ότι η αστοχία των υποστυλωμάτων, αποτελεί την κύρια αιτία των σοβαρών βλαβών ή/και της κατάρρευσης των κτιρίων κατά τη διάρκεια ενός σεισμού. Η αντισεισμικότητα των υποστυλωμάτων εξαρτάται κυρίως από τους συνδετήρες, που εξασφαλίζουν την περίσφιξη των ράβδων του κατακόρυφου οπλισμού που περιβάλλουν, καθώς και τη συγκράτηση του σκυροδέματος, που τείνει να σπάσει εξ αιτίας της πλευρικής διόγκωσης.


ΑΡΜΑΣΤΑΛ: ΠΟΛΥΤΜΗΤΟΣ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΡΩΣΗ
Το άρτια καταρτισμένο τεχνικό δυναμικό της εταιρίας, η συνεχής υποστήριξη από εξειδικευμένους επιστήμονες μηχανικούς, οι υψηλές προδιαγραφές και η απόλυτη αφοσίωση στην ποιότητα των κατασκευών, αποτέλεσαν πολύτιμους συμμάχους στην ανάπτυξη της καινοτομίας των Πολύτμητων Συνδετήρων ΑΡΜΑΣΤΑΛ.

Ο Πολύτμητος Συνδετήρας ΑΡΜΑΣΤΑΛ, είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν, που έρχεται να ανατρέψει τα μέχρι τώρα δεδομένα στο χώρο του οπλισμένου σκυροδέματος και γενικότερα στην αντισεισμική προστασία των δομικών έργων.

Είναι κατασκευασμένος από ένα μονοκόμματο σίδερο για κάθε στρώση εγκάρσιου οπλισμού, που περιορίζει τον αριθμό των αγκίστρων σε μόλις δύο σε κάθε στάθμη, στην αρχή και στο τέλος του συνδετήρα, ελαχιστοποιώντας έτσι τα ασθενή σημεία και την πιθανότητα να ανοίξουν οι συνδετήρες και να λυγίσει ο κατακόρυφος οπλισμός, σε περίπτωση ισχυρού σεισμού.

Παράγονται από αυτόματες ρομποτικές μηχανές, στις οποίες εξασφαλίζεται απόλυτη ακρίβεια στις διαστάσεις και φυσικά κάμψη στις απαιτούμενες διαμέτρους των στελεχών καμπύλωσης.

Στην συνέχεια, οι συνδετήρες μοντάρονται με την βοήθεια ειδικής συγκολλητικής μηχανής σε ενιαίο κλωβό, έτοιμο να τοποθετηθεί μέσα στο καλούπι, για να προστεθεί στη συνέχεια ο κατακόρυφος οπλισμός. Οι Πολύτμητοι Συνδετήρες ΑΡΜΑΣΤΑΛ, διαμορφώνονται εύκολα σε οποιοδήποτε σχήμα, που προβλέπεται από τη στατική μελέτη.

Η εφαρμοζόμενη διαδικασία συγκόλλησης και οι συγκολλητές, έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος (ΚΤΧ 2008) και των Προτύπων ΕΝ ISO 17660-1 και ΕΝ ISO 17660-2 (ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ1, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ2).

Αντιμετωπίζονται έτσι οι περιορισμοί των κλασσικών πλεγμάτων στύλων, όπου συχνά απαιτείται η προσαρμογή της στατικής μελέτης στους υπάρχοντες τύπους και διαστάσεις.


   ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
  • Οι Πολύτμητοι Συνδετήρες ΑΡΜΑΣΤΑΛ παράγονται από εκτύλιξη χάλυβα οπλισμού σε μορφή κουλούρας και διάμετρο από 8 έως και 16mm.
  • Τεχνική κατηγορία χαλύβων οπλισμού Β500C, κατά ΕΛΟΤ 1421-3.
  • Μπορούν να κατασκευαστούν συνδετήρες με διαστάσεις έως και 2,20 Χ 2,20m.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ο κλωβός με Πολύτμητο Συνδετήρα ΑΡΜΑΣΤΑΛ, αποτελεί μια πρωτοποριακή λύση στη διαμόρφωση συνδετήρων, που εξασφαλίζει τη δυνατότητα της απόλυτης τήρησης των αντισεισμικών κανονισμών, ενισχύοντας έτσι την ικανότητα κατασκευής δομικών έργων, που μπορούν να παρέχουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια σε περίπτωση σεισμού. Η λύση αυτή προσφέρει:
  • Σιγουριά στην απόλυτη ακρίβεια κατασκευής των συνδετήρων οποιασδήποτε μορφής
  • Βεβαιότητα κάμψης στη σωστή διάμετρο και γενικότερα ορθής διαμόρφωσης του οπλισμού
  • Αυξημένη περίσφιγξη και πλαστικότητα στα υποστυλώματα
  • Καλύτερη αγκύρωση
  • Ευκολία τοποθέτησης, με γερανό ή/και χειρωνακτικά
  • Δυνατότητα πύκνωσης-αραίωσης στην φάση του μονταρίσματος
  • Οικονομία υλικού, λόγω ελαχιστοποίησης των αγκίστρων και πύκνωσης-αραίωσηςCopyright © 2004 - 2005. Developed & Hosted by IΤΒοx - Internet Services.