προφίλ :
εξοπλισμός :
ΑΡΜΑΣΤΑΛ :
τεχνική γωνιά :
πιστοποιητικά ποιότητας :
χρήσιμοι σύνδεσμοι :
σημαντικά έργα :
συνεργάτες :
επικοινωνία :

αρχική :


 τεχνική γωνιά
Χάλυβες Τεχνικής Κατηγορίας Β500C

Ονομαστικά βάρη χαλύβων οπλισμού ανά διάμετρο και τύπο

Δέκα(10) + Μία(1) Βασικές Απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΚΤΧ 2008) για τις επιχειρήσεις διαμόρφωσης χαλύβων οπλισμού (μάντρες)

Προστασία των χαλύβων οπλισμού από την διάβρωση

Σήμανση χαλύβων οπλισμού Σκυροδέματος

Κάμψη χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος-απαιτήσεις ΕΚΩΣ


Copyright © 2004 - 2005. Developed & Hosted by IΤΒοx - Internet Services.