προφίλ :
εξοπλισμός :
ΑΡΜΑΣΤΑΛ :
τεχνική γωνιά :
πιστοποιητικά ποιότητας :
χρήσιμοι σύνδεσμοι :
σημαντικά έργα :
συνεργάτες :
επικοινωνία :

αρχική :


 Προφίλ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
H εταιρία ΣΙΔΗΡΟ ΜΠΕΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1978, έχει έδρα τον Δήμο Καρδίτσας του Νομού Καρδίτσας και το βασικό της αντικείμενο είναι η εμπορία, διαμόρφωση και τοποθέτηση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Δραστηριοποιείται στην ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως ιδιωτικών και δημοσίων έργων σε αυτόν τον τομέα, στον ευρύτερο χώρο της Θεσσαλίας.

Η κατάλληλη δομή και οργάνωση της εταιρίας, το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός, μαζί με την συσσωρευμένη τεχνογνωσία, εξασφαλίζουν την ανάληψη και επιτυχή εκτέλεση και ολοκλήρωση, μεγάλης κλίμακας τεχνικών έργων, ακόμη και αυτών με τις πιο ειδικές απαιτήσεις.


ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΑΜΑ
Με αφετηρία την πολύχρονη εμπειρία μας στην κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, το έμπειρο και αφοσιωμένο προσωπικό μας, αλλά και την καλή κεφαλαιακή διάρθρωση, δρομολογούμε την ολοκλήρωση μίας κορυφαίας εταιρίας στον κατασκευαστικό χώρο της ευρύτερης περιοχής.

Η εταιρία ΣΙΔΗΡΟ ΜΠΕΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.Β.Ε. ασχολείται με τις κατασκευές στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο. Η στρατηγική της εταιρίας βασίζεται σε δύο κύριους άξονες:


   1. Ηγετική θέση στην κατασκευαστική αγορά της περιοχής
 • Διατήρηση της ηγετικής θέσης μας στην αγορά της κεντρικής Θεσσαλίας και αύξηση του μεριδίου μας, στηριζόμενοι στην βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας και την διεύρυνση της παρεχόμενης γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Επιθετική διεκδίκηση μεγάλων έργων υποδομής στην περιοχή.
   2. Γεωγραφική επέκταση
 • Σταδιακή επέκταση της συμμετοχής μας στην ανάληψη έργων κατασκευών στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας και άλλων περιοχών
 • Ανάπτυξη νέων μόνιμων συνεργασιών
 • Δραστηριοποίηση στον τομέα της εμπορίας των μονωτικών και οικοδομικών υλικών.
Στόχοι της Εταιρίας
Οι κυριότεροι στόχοι της εταιρίας είναι:
 • Σταθερή αναπτυξιακή πορεία
 • Μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους
 • Υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση
 • Έγκαιρη αναγνώριση νέων επενδυτικών ευκαιριών
 • Διαφάνεια και αξιοπιστία
Βασικές Αρχές της Εταιρίας
Η αφοσίωση στις αρχές της εταιρίας αποτελεί εγγύηση για το μέλλον. Οι βασικές αρχές της εταιρίας, προς τους πελάτες, τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα είναι:

   1. Προς τους πελάτες
 • Σεβασμός στις ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη
 • Απόλυτη τήρηση των αντισεισμικών προδιαγραφών σε ότι αφορά την διαμόρφωση και τοποθέτση οπλισμού
 • Χάλυβας οπλισμού υψηλής ολκιμότητας, από ελληνικές χαλυβουργίες, πιστοποιημένης ποιότητας από τον ΕΛΟΤ
 • Συνέπεια και αξιοπιστία στους χρόνους κατασκευής και τοποθέτησης
 • Ακεραιότητα και ακρίβεια στις ζυγίσεις, με δυνατότητα οποιουδήποτε ελέγχου
 • Τεχνική εξυπηρέτηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα
   2. Προς τους εργαζόμενους
 • Διασφάλιση της αρχής μας ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν το βασικό κεφάλαιο της εταιρίας
 • Τήρηση σταθερής αναπτυξιακής πολιτικής με συγκεκριμένους, εφικτούς στόχους
 • Σεβασμός στα δικαιώματα των εργαζομένων
 • Ίσες ευκαιρίες δημιουργικής εξέλιξης
 • Συνεχής βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας, στις εγκαταστάσεις μας, καθώς και στα εργοτάξια
 • Αναγνώριση ικανοτήτων και συνεχής κατάρτιση και επανεκπαίδευση
 • Ενθάρρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων στο σχεδιασμό επιμέρους τομέων
 • Ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος συνεργασίας
   3. Προς την κοινωνία
 • Σεβασμός στον πολίτη και στους θεσμούς της πολιτείας
 • Σεβασμός στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας
 • Προστασία του φυσικού περιβάλλοντοςCopyright © 2004 - 2005. Developed & Hosted by IΤΒοx - Internet Services.