προφίλ :
εξοπλισμός :
ΑΡΜΑΣΤΑΛ :
τεχνική γωνιά :
πιστοποιητικά ποιότητας :
χρήσιμοι σύνδεσμοι :
σημαντικά έργα :
συνεργάτες :
επικοινωνία :

αρχική :


 Ονομαστικά βάρη χαλύβων οπλισμού ανά διάμετρο και τύπο
Ονομαστικές διάμετροι, ονομαστικές διατομές, ονομαστική μάζα και ανοχές ως προς την ονομαστική μάζα - Πεδίο εφαρμογής

Ονομ.

διάμε-

τρος (mm)

Πεδίο εφαρμογής

Ονομ. διατομή

(mm2)

 

Ονομ.

μάζα/ μέτρο

(kg/m)

Ανοχές

μάζας/ μέτρο

(%)

 

 

Ράβδοι

Κουλούρες και ευθυγραμμισμένα προϊόντα

Ηλεκτρο-συγκολλημένα

πλέγματα και δικτυώματα

B500C

B500Α

B500C

B500Α

B500C

5,0

 

 

 

19,6

0,154

±6

5,5

 

 

 

23,8

0,187

±6

6,0

28,3

0,222

±6

6,5

 

 

 

33,2

0,260

±6

7,0

 

 

 

38,5

0,302

±6

7,5

 

 

 

44,2

0,347

±6

8,0

50,3

0,395

±6

10,0

 

 

78,5

0,617

±4,5

12,0

 

 

113

0,888

±4,5

14,0

 

 

154

1,21

±4,5

16,0

 

 

201

1,58

±4,5

18,0

 

 

 

 

254

2,00

±4,5

20,0

 

 

 

 

314

2,47

±4,5

22,0

 

 

 

 

380

2,98

±4,5

25,0

 

 

 

 

491

3,85

±4,5

28,0

 

 

 

 

616

4,83

±4,5

32,0

 

 

 

 

804

6,31

±4,5

40,0

 

 

 

 

1257

9,86

±4,5Copyright © 2004 - 2005. Developed & Hosted by IΤΒοx - Internet Services.