προφίλ :
εξοπλισμός :
ΑΡΜΑΣΤΑΛ :
τεχνική γωνιά :
πιστοποιητικά ποιότητας :
χρήσιμοι σύνδεσμοι :
σημαντικά έργα :
συνεργάτες :
επικοινωνία :

αρχική :


 Σήμανση χαλύβων οπλισμού Σκυροδέματος
Κατά ΕΛΟΤ 1421-3, οι χάλυβες κατηγορίας Β500C φέρουν στην επιφάνειά τους τουλάχιστον δύο σειρές πλάγιων διαδοχικών νευρώσεων αντίθετης κλίσης. Σε κάθε σειρά, οι διαδοχικές νευρώσεις έχουν εναλλασσόμενες γωνίες κλίσης ως προς τον διαμήκη άξονα της ράβδου, όπως φαίνεται στο Σχήμα.

Σχήμα: Διάταξη νευρώσεων χάλυβα κατηγορίας Β500C

Copyright © 2004 - 2005. Developed & Hosted by IΤΒοx - Internet Services.